O mně

Sáru vystihují tato slova...

Ochránkyně mateřství a života

Těhotná žena je Bohyně

K ženám patří šaty a sukně

Svých 5 synů vede k úctě k ženám a galantnosti

Oslavuje a užívá si život

Vyznává waldorfskou pedagogiku, barefoot, neočkování a porody doma

Miluje květiny, kočky a herectví

Ve všech a ve všem vidí to dobré

Svoboda, úcta a respekt ke všem bytostem

K jejím učitelkám patří Blanka Sudíková Kolářová, MUDr.Monika Sičová, Jitka Třešňáková a život sám…

Silná žena, nikdy se nevzdává, věří, že vše dobře dopadne a pokud to ještě není  dobré, tak ještě není konec…..